Seznam vlastních prací:

 

 

DUDA, M.: Filosofie a její vztah k vědě. Semestrální práce, LF ČZU, 2002, č. 471

DUDA, M.: Individuální chemická ochrana kultur - nátěry. Technologická příprava pro výuku v odborném výcviku. Pedagogické aktuality, č. 4/1996, č. 107

DUDA, M.: Je to vůbec možné? (aneb k čemu je nám takový zákon o myslivosti?) Lesnická práce, ročník 82, č. 2/2003, s. 54, č. 510

DUDA, M.: Klíčení semen borovice lesní (Pinus silvestris L.) ze semenné plantáže Bukov. Rukopis, č. 317

DUDA, M.: Metodická a materiální příprava mistra OV na zvolenou vyučovací jednotku. Závěrečná písemná práce, Katedra pedagogiky ČZU. Praha, 1996

DUDA, M.: Metody studia půdních ekosystémů se zaměřením na jejich živou složku. Semestrální práce, LF ČZU, 2002, č. 472

DUDA, M.: Motory mechanizačních prostředků. Technologická příprava na výuku v odborném výcviku. Pedagogické aktuality č. 3/1993, č. 117

DUDA, M.: Obnova lesa, výchova a ochrana porostů. IVV MZe ČR, Benešov, 1995

DUDA, M.: Obnova lesa, výchova a ochrana porostů. Rukopis. Březina, 1995

DUDA, M.: Opravdu myslivost. Lesnická práce, ročník 83, č. 1/2004, s. 54

DUDA, M.: Podíl aktinomycet na přeměnách humusových látek. Semestrální práce, LF ČZU, 1999, rukopis, nedokončeno, č. 470

DUDA, M.: Preparace starých trofejí. Myslivost 5/99, strana 13, č. 23

DUDA, M.: Smrkové porosty jako indikátor znečištění průmyslovými exhalacemi. SOČ SSM, SLŠ Písek, 1988/89, č. 90

DUDA, M.: Srst některých druhů savců. SOČ SSM, SLŠ Písek, 1988/89, č. 91

DUDA, M.: Těžba dřeva ručním dřevorubeckým nářadím. Rukopis. Březina, 1994

DUDA, M.: Těžba dřeva ručním dřevorubeckým nářadím. Technologická příprava pro výuku v odborném výcviku. Pedagogické aktuality č. 7 a 8/1994, č. 316

DUDA, M.: Umělá obnova lesních porostů sadbou. Technologická příprava pro výuku v odborném výcviku. Pedagogické aktuality č. 4 a 6/1994, č. 87

DUDA, M.: Vzpomínka na Josefa Egrta. Myslivost 5/95, strana 33, č. 118

[hlavní stránka]

Michal Duda, 2005, aktualizováno 16.05.2006

 

NAVRCHOLU.cz