Seznam skript, učebních textů apod.:

 

1.   BARTOŇ, S. - KŘIVÁNEK, I. - PILÁT, V.: Laboratorní cvičení z fyziky. Brno 1997

2.   BARTOŠ, Z.: Technická mechanika. Brno, 1981

3.   BARTOŠ, Z.: Technická mechanika. Cvičení. Praha, 1985

4.   BLAHOTA, L.: Mechanizační prostředky pro pěstování a ochranu lesa. Praha, 1981

5.   BUCHAR, J.: Fyzika II. Brno, 1990

6.   BUMERL, M. a kol.: Mechanizovaná těžba dříví. Kostelec nad Černými lesy, 1976

7.   ČABART, J.: Krajinná ekologie. Používání dřevin v environmentální praxi. Praha, 1988

8.   ČIPERA, J. a kol.: Chemie pro I. ročník gymnázií. Praha, 1973

9.   ČIPERA, J. a kol.: Chemie pro IV. ročník gymnázií (2. díl). Praha, 1974

10. ČIPERA, J. a kol.: Chemie pro IV. ročník gymnázií (I. díl). Praha, 1974

11. DUDA, M.: Obnova lesa, výchova a ochrana porostů. Benešov, 1995

12. FÉR, F.: Systematická botanika lesnická - I. díl. Praha, 1992

13. FÉR, F.: Systematická botanika lesnická - II. díl (rostliny krytosemenné). Praha, 1992

14. FOJTÍK, V. a kol.: Soustřeďování dříví lanovkami. Praha, 1985

15. FOLTÁNEK, V. - HOFMAN, B.: Péče o životní prostředí. Praha, 1981

16. HAVLÍČEK, V.: Bioklimatologie. 1. díl - Biometeorologické faktory a jejich měření. Svazek I. Brno, 1980

17. HAVLÍČEK, V.: Bioklimatologie. Díl první - Biometeorologické faktory a jejich měření. Svazek 2. (vyobrazení) a Díl druhý - Prognózní a bioklimatologické metody. Brno, 1980

18. HEBÁK, P.: Testování statistických hypotéz. Praha, 1995

19. HELLBERG, J. - SOLDÁN, M.: Chemie pro II. ročník gymnázií. Praha, 1981

20. HINDLS, R. - KAŇOKOVÁ, J. - NOVÁK, I.: Statistické metody (Statistika B). Praha, 1996

21. HRUBÁ, J. - SLAVÍK, V.: Matematika I. Praha, 1996

22. HUSTÝ, Z.: Vyšší matematika pro lesnickou fakultu. I. díl. Brno, 1964

23. CHRUST, J.: Soustřeďování dříví mechanizačními prostředky. Benešov, 1997

24. JUNGMANN, J.: Materiály. Benešov, 1994

25. JUNGMANN, J.: Technologie. Benešov, 1994

26. KÁBA, B. - SVATOŠOVÁ, L.: Statistika. Praha, 1998

27. KISLINGER, F. - LANÍKOVÁ, J. - ŠLÉGL, J.: Biologie IV. Základy ekologie - pracovní sešit. Klatovy, 1994

28. KLÍMA, J. a kol.: Učební texty pro přípravu dřevorubců v podnikových školách státních lesů. Plzeň, 1982

29. KOKEŠOVÁ, A. - SEDLÁČKOVÁ, V.: Vybrané partie ze středoškolské matematiky. Praha, 1983

30. KOKRHEL, R.: Těžba dříví. Benešov, 1997

31. KOLEKTIV: Pěstování a užití krytokořenného sadebního materiálu. Sborník. Trutnov, 1999

32. KUBELKA, L. a kol.: Forest regeneration in the heavily polluted NE “Krušné hory” mountains. Praha, 1993

33. KUBELKA, L. a kol.: Obnova lesa v imisemi poškozované oblasti severovýchodního Krušnohoří. Praha, 1992

34. K­ŰHN, F.: Botanika. Speciální botanika a geobotanika. Brno, 1986

35. KŰHN, F.: Systematická botanika pro obory Zahradnictví a sadovnictví a Krajinářství. Brno, 1988

36. KVASNIČKOVÁ, D.: Základy ekologie. Praha, 1991

37. LAŠTOVIČKA, Z. - DOLEŽALOVÁ, J.: Lesnická a zemědělská geologie. Praktikum z geologie pro zemědělské a lesnické obory. Brno, 1996

38. LINHART, J.: Cvičení z ochrany životního prostředí. Praha, 1988

39. LISCHKE, P. - FRANK, V.: Hydrologie, meteorologie, pedologie I. Praha, 1984

40. MENTBERGER, J.: Ochrana přírody. 2. ročník. Benešov, 1996

41. NÁPRSTEK, V. - SKŘIVÁNEK, F.: Ochrana přírody a přírodního prostředí. Praha, 1983

42. NEDOMA, J. - HRADIL, F.: Chemie. Cvičení. Brno, 1981

43. NĚMEC, V. a kol.: Těžebně výrobní proces. Praha, 1982

44. NĚMEC, V.: Fyziologie, hygiena a bezpečnost práce. Praha, 1981

45. NEPIVODOVÁ, V.: Odborné texty z jazyka anglického pro posluchače LI a DI LDF MZLU v Brně (čítanka). Brno, 1996

46. NIESNER, P.: Traktory. Benešov, 2000

47. OECD: Přehled zemědělských politik. Česká republika. Praha, 1996

48. OPPELT, T.: Motorové pily, jejich údržba a nové pracovní metody. Brno, 1971

49. PENKA, M.: Lesnická  botanika. I. Základy ekofyziologie rostlin. l. svazek. Praha, 1990

50. PENKA, M.: Lesnická botanika. I. Základy ekofyziologie rostlin. 2. svazek. Praha, 1987

51. PIVNIČKA, K.: Ekologie. Praha, 1988

52. PLACHÝ, J. - BINDER, R. - RYTÍŘOVÁ, M.: Části a mechanismy strojů. Praha, 1990

53. PLACHÝ, J. - KRÁL, Š. - RYTÍŘOVÁ, M.: Části a mechanismy strojů. Praha, 1989

54. PRAX, A. - JANDÁK, J. - POKORNÝ, E.: Půdoznalství. Brno, 1997

55. PUSTĚJOVSKÝ, R.: Ekologie a životní prostředí (úvod do problematiky). Brno, 1997

56. ŘEZNÍČEK, R. a kol.: Fyzika. Praha, 1986

57. SCHŰTZNEROVÁ, V. - SCHRŐFEL, J.: Geologie. Praha, 1990

58. SLABÁ, N.: Všeobecná klimatologie. Praha, 1988

59. SLÁMA, O. a kol.: Ergonomie a bezpečnost při práci (cvičení). Brno, 1980

60. SLÁMA, O.: Lesnická ergonomie a bezpečnost práce v lesním hospodářství. Brno, 1983

61. SLAVÍK, V. - POKORNÁ, O.: Elementární matematika. Praha, 1996

62. SLAVÍK, V. a kol.: Matematika II. Praha, 1997

63. ŠEBÁNEK, J. - SLADKÝ, Z.: Biotechnologie rostlinných explantátů. Brno 1988

64. ŠEBÁNEK, J. a kol.: Biologie zemědělských rostlin. Praha, 1984

65. ŠVIHÁLEK, K.: Nauka o práci. Benešov, 1994

66. TYLLER, M. - PREISZLER, J.: Otázky a odpovědi ke státním zkouškám pro ochrannou a pomocnou technickou službu lesní. II. díl. Po r. 1945?

67. ÚRADNÍČEK, L. - CHMELAŘ, J.: Dendrologie lesnická, 3. část, Listnáče II (Angiospermae). Brno, 2000

68. ÚRADNÍČEK, L. - CHMELAŘ, J.: Dendrologie lesnická. 2. část - Listnáče I. (Angiospermae). Brno, 1998

69. VACEK, L. - HANSLIÁNOVÁ, H.: Chemie. Brno, 1977

70. VALKOUN, J. - VOJTĚCHOVSKÝ, J.: Lesnická geodézie. Praha 1992

71. VOJTĚCH, J. - STAŇO, J.: Strojírenská výroba pro IV. ročník gymnázií. Praha, 1982

72. VOJTĚCH, J. - STAŇO,J.: Strojírenská výroba pro 3. ročník gymnázií. Praha, 1986

73. VOREL, J.: Speciální botanika lesnická. Brno, 1984

 

[hlavní stránka]

 

NAVRCHOLU.cz