Mechanizátor lesní výroby

Obrázky pocházejí z různých zdrojů. Slouží výhradně k výukovým účelům!

Barevné obrázky (tabule) lesních dřevin jsou z knihy chorvatského dendrologa prof. Želimira Borzana a lze je (poněkud obtížně) nalézt na internetové adrese http://www.forestryimages.org.

Další fotografie zejména pro obor vzdělání Mechanizátor lesní výroby zde.

 

 

Buk lesní

Dub letní

Různé způsoby aplikace hnojivých tablet

Sázecí roura Potti-Putki. K výsadbě obalovaných sazenic z papírových buněk Paper-Pot.

Sekeromotyka

Postup při rhodenerském způsobu výsadby

Problematická sadba "koutová"

Rhodenerské motyky

Jedle bělokorá

Jalovec obecný

Modřín opadavý

Smrk ztepilý

Borovice limba

Borovice kleč

Borovice černá

Borovice lesní

Tis obecný (červený)

Javor babyka

Javor mléč

Javor klen

Jírovec maďal

Olše lepkavá

Olše šedá

Olše zelená

Bříza bradavičnatá

Habr obecný

Líska obecná

Buk lesní

Krušina olšová

Jasan ztepilý

Jasan zimnář

Ořešák královský

Jabloň lesní

Topol bílý

Topol černý

Topol osika

Třešeň ptačí

Dub zimní

Dub letní

Trnovník akát

Vrba bílá

Jeřáb muk

Jeřáb ptačí

Jeřáb břek

Lípa srdčitá

Lípa velkolistá

Jilm habrolistý

Jilm vaz

Ukázka lesnické mapy porostní

Barevné označení věkových tříd v porostní mapě

Význam symbolů v porostní mapě