Seznam knih v knihovně - k zapůjčení:

 

1.   AICHELE, D. - GOLTEOVÁ-BECHTLEOVÁ, M.: Co tu kvete? Praha, 1996

2.   ALEKSANDROVSKAJA, O. V. - RADOSTINA, T. N. - KOZLOV, N. A.: Citologija, gistologija i embriologija. Moskva, 1987

3.   AMANN, G.: Hmyz v lese. Vimperk, 1995

4.   AMANN, G.: Stromy a keře lesa. Vimperk, 1997

5.   ANDĚRA, M. - HORÁČEK, I.: Poznáváme naše savce. Praha, 1982

6.   ARTNER, G. A kol.: Praktická rukověť lesnická. II. díl. Praha, 1962

7.   BAKOŠ, A. a kol.: Základy poľovníctva. Bratislava, 1988

8.   BALÁT, F.: Klíč k určování našich ptáků v přírodě. Praha, 1986

9.   BALCAR, Z. - HAJDUOVÁ, D.: Nauka o lese. Praha, 1986

10. BANFI, E. - CONSOLINOVÁ, F.:  Stromy. Na zahradě, v parku a ve volné přírodě. Bratislava, 2001

11. BANNIKOV, A. - FLINT, V.: Přežijí rok 2000? Praha, 1986

12. BARUŠ, V. a kol.: Červená kniha ohrožených a vzácných druhů rostlin a živočichů ČSSR. 2 - Kruhoústí, ryby, obojživelníci, plazi, savci. Praha, 1989

13. BAULE, H. - FRICKER, C.: Die Düngung von Waldbäumen. Mnichov, 1967

14. BAUŠE, B.: Pohledy do říše živočišné. Výklad o životě v moři i na souši, nynějším i zašlém. Praha, 1910

15. BEJČEK, V. - ŠŤASTNÝ, K. - HUDEC, K.: Atlas zimního rozšíření ptáků v České republice 1982 - 1985. Jinočany, 1995

16. BEJČEK, V.- ŠŤASTNÝ, K. a kol.: Metody studia ekosystémů. Praha, 2001

17. BĚLE, J. a kol.: Základní lesnické názvosloví. Jíloviště-Strnady, 1992

18. BEZECNÝ, P. a kol.: Pěstování lesů. Praha, 1992

19. BLAŽEK, M. a kol.: Politická a hospodářská geografie. Praha, 1967

20. BLAŽEK, V.: Ruční obrábění dřeva. Praha, 1967

21. BOGDANOV - KAŤKOV, N. N.: Příručka pro praktická cvičení z obecné entomologie. Praha, 1957

22. BOUCHNER, M. - BERGER, Z.: Lovná zvěř. Praha, 1991

23. BOUCHNER, M.: Poznáme je podle stop. Praha, 1986

24. BRÁZDOVÁ, D.: Zásady společenského chování. Praha, 1991

25. BRONŠTEJN, I. N. - SEMENĎAJEV, K. A.: Príručka matematiky pre inžinierov a pre študujúcich na vysokých školách technických. Bratislava, 1963

26. BUBA, P.: Na lovu s malými műsterlandy a jezevčíky. Praha, 1995

27. BUMERL, J. a kol.: Biologie I pro střední zemědělské technické školy a pro střední lesnické technické školy. Praha, 1985

28. BUMERL, J. a kol.: Biologie II pro střední zemědělské technické školy a pro střední lesnické technické školy. Praha, 1984

29. BUREŠ, O. a kol.: Traktory a automobily. Praha, 1974

30. CÍSAŘ, V. a kol.: Člověk a životní prostředí. Praha, 1987

31. ČERNOŠEK, A. a kol.: Léčení drobných zvířat. Veterinární lékaři radí. Praha, 1979

32. ČERNÝ, Z. - LOKVENC, T. - NERUDA, J.: Zalesňování nelesních půd. Praha, 1995

33. ČERNÝ, Z. - NERUDA, J.: Křovinořezy. Benešov, 1994

34. ČERNÝ, Z. - NERUDA, J.: Práce v lesních školkách. Benešov, 1994

35. ČERNÝ, Z. - NERUDA, J.: Využití motorové pily a křovinořezu v zemědělství. Praha, 1994

36. ČERVENKA, M. - CIGÁNOVÁ, K.: Klíč k určování dřevin podle pupenů a větviček. Praha, 1989

37. DOBRORUKA, L. - PODHAJSKÁ, Z. - BAUER, J.: De Natuur. Sassenheim, 1986

38. DOBRORUKA, L. J. a kol.: Zoologické zahrady. Praha, 1989

39. DOBRORUKA, L. J.: Poloopice a opice. Praha, 1983

40. DOBROVOLNÝ, B.: Příruční slovník vědy a techniky. Praha, 1979

41. DOKOUPIL, I. - BÍLSKÝ, O. - GLIVICKÝ, J.: Matematika pro IV. ročník studia na středních průmyslových školách pro pracující. Praha, 1967

42. DOLEJŠ, K.: Stopařství. Praha, 1984

43. DRÁPAL, D. a kol.: Hydraulická ruka v lesním hospodářství. Praha, 1984

44. DUDA, M.: Metodická a materiální příprava mistra OV na zvolenou vyučovací jednotku. Závěrečná písemná práce, Katedra pedagogiky ČZU. Praha, 1996

45. DUDA, M.: Obnova lesa, výchova a ochrana porostů. Rukopis. Březina, 1995

46. DUDA, M.: Těžba dřeva ručním dřevorubeckým nářadím. Rukopis. Březina, 1994

47. DUNGEL, J.: Savci střední Evropy. Brno, 1993

48. DURIŠ, J. S. - HÍSEK, K.: Z ptačí říše. Praha, 1987

49. DUŠEK, V. - NÁROVEC, V.: Pokyny pro využití výsledků analýz půdních vzorků z lesních školek prováděných zemědělskými laboratořemi. Jíloviště-Strnady, 1989

50. DVOŘÁČEK, I. - HRABOVSKÝ, J. - ŠVEC, Z.: První pomoc. Praha, 1983

51. DYKYJOVÁ, D. a kol.: Metody studia ekosystémů. Praha, 1989

52. FAKTOR, Z. - LANKAŠ, K.: Rukověť loveckého střelectví. Praha, 1982

53. FAUSEK, L. a kol.: Geodetické tabulky pro praxi lesního a melioračního inženýra. II. Brno, 1975

54. FAUSEK, L. a kol.: Geodetické tabulky pro praxi lesního a melioračního inženýra. I. Brno, 1975

55. FELIX, J. - HÍSEK, K.: Savci - naši nejbližší příbuzní. Praha, 1994

56. FELIX, J.: Bažanti a ostatní hrabaví. Praha, 1980

57. FELIX, J.: Ještěři. Praha, 1988

58. FORST, P. a kol.: Myslivost. Praha, 1983

59. FORST, P. a kol.: Ochrana lesů a přírodního prostředí. Praha, 1985

60. FORST, P. a kol.: Ochrana lesů. Praha, 1966

61. FRIELING, H.: Co zde létá? Ostrava, 1993

62. GAISLER, J.: Za oponou přírody. Praha, 1985

63. GAISLER, J.: Zoologie obratlovců. Praha, 1983

64. GALLA, K.: Úvod do sociologie výchovy. Praha, 1971

65. GARMS, H.: Rostliny a živočichové. Žilina, 1997

66. GRAU, J. - JING, R. - MŰNKER, B.: Bobulovité, užitkové a léčivé rostliny. Praha, 1996

67. GRŰNERT, H. - GRŰNERT, R.: Houby. Praha, 1995

68. HÁJEK, F. a kol.: Učebnice řidiče nákladního automobilu a autobusu. Praha, 1969

69. HAVLÍČEK, K.: Integrální počet pro začátečníky. Praha, 1963

70. HENDRYCH, V. a kol.: Myslivost. Praha, 1966

71. HENDRYCH, V.: Ochrana lesů. Praha, 1959

72. HERÁŇ, I.: Kunovité šelmy. Praha, 1982

73. HERÁŇ, I.: Medvědi a pandy. Praha, 1985

74. HLUŠIČKOVÁ, J. a kol.: Kultivace a rekultivace půd. Praha, 1994

75. HOKEŠ, V. a kol: Učebnice pro autoškoly  M, A, B. Praha, 1991

76. HORA, J. - KAŇUCH, P. a kol.: Významná ptačí území v Evropě. Československo. Praha, 1992

77. HORÁK, B.: Anglicko-český a česko-anglický lesnický a myslivecký slovník. Praha, 1991

78. HOUDA, J. - TICHÝ, H.: O racích a jejich výskytu na Lounsku. Louny, 1987

79. HOUDA, J.: Džbán - ochranářská studie. Louny, 1969

80. HUSÁK, F. - WOLF, R. - LOCHMAN, J.: Daněk, sika, jelenec. Praha, 1986

81. JANČAŘÍK, V.: Ochrana lesních školek před houbovými chorobami. Jíloviště-Strnady, 1989

82. JELÍNEK, J.: Větrná a kůrovcová kalamita na Šumavě z let 1868 až 1878

83. JELÍNEK, M.: Relace a funkce 2. Praha, 1974

84. JENÍK, J. a kol.: Botanika II. Praha, 1981

85. JIRÁSEK, V. - STARÝ, F.: Atlas léčivých rostlin. Praha, 1989

86. KADLUS, Z. - DOHNAL, L.: Aktuality v pěstování a ochraně lesů. Praha, 1985

87. KARMAZÍN, M. - HUBÍK, J. - DUŠEK, J.: Seznam léčiv rostlinného původu. Praha, 1984

88. KAVKA, B. - ŠINDELÁŘOVÁ, J.: Funkce zeleně v životním prostředí. Praha, 1978

89. KLABZUBA, J. – KOŽNAROVÁ, V.: Aplikovaná meteorologie a klimatologie. VI. díl – Voda v atmosféře, výpar, vlhkost vzduchu, půdy a materiálu. Praha, 2004

90. KLABZUBA, J. – KOŽNAROVÁ, V.: Aplikovaná meteorologie a klimatologie. XI. díl – Mikroklima stájí. Praha, 2002

91. KLABZUBA, J. – KOŽNAROVÁ, V.: Aplikovaná meteorologie a klimatologie. XII. díl – Mikroklima pracovního a obytného prostředí. Praha, 2002

92. KLABZUBA, J.: Aplikovaná meteorologie a klimatologie. II. díl - Atmosféra Země. Praha, 2001

93. KLABZUBA, J.: Aplikovaná meteorologie a klimatologie. III. díl - Tlak vzduchu a tlakové útvary. Praha, 2001

94. KLABZUBA, J.: Aplikovaná meteorologie a klimatologie. IV. díl - Záření Slunce, Země a atmosféry. Praha, 2001

95. KLABZUBA, J.: Aplikovaná meteorologie a klimatologie. V. díl – Bilance tepla na aktivním povrchu, teplota půdy, vzduchu a vody. Praha, 2001

96. KLÍMA, J. a kol.: Lesař - dřevorubec. Praha, 1991

97. KLOUDA, M. a kol.: Normování práce v lesním hospodářství. Praha, 1988

98. KOBZOVÁ, E.: Počasí. Olomouc, 1998

99. KOKEŠ, O.: Myslivecká zařízení v honitbách. Praha, 1974

100. KOLEKTIV: ABC přírody. Praha, 1999

101. KOLEKTIV: Encyklopedie zvířata od A do Z. Ostrava, 1993

102. KOLEKTIV: Lesnický naučný slovník. I. díl, A - O. Praha, 1994

103. KOLEKTIV: Lesnický naučný slovník. II. díl, P - Ž. Praha, 1995

104. KOLEKTIV: Naučný slovník lesnický. I. díl, A - I. Praha, 1959

105. KOLEKTIV: Naučný slovník lesnický. II. díl, J - Q. Praha, 1959

106. KOLEKTIV: Naučný slovník lesnický. III. díl, R - Ž. Praha, 1960

107. KOLEKTIV: Velká kniha rostlin, hornin, minerálů a zkamenělin. Bratislava, 1993

108. KOVÁŘ, L.: Nevyřešené otazníky evoluce. Olomouc, 2003

109. KOVAŘÍK, J.: Tradice v myslivosti. Praha, 1993

110. KREMER, B. P.: Stromy. Praha, 1995

111. KŘÍSTEK, J. a kol.: Škůdci semen, šišek a plodů lesních dřevin. Praha, 1992

112. KUČERA, O.: Umělý chov zajíce. Praha, 1988

113. KUČERA, V. a kol.: Lesnická zoologie. Praha, 1984

114. KULHÁNEK, J.: Traktory. Praha, 1979

115. KVÍZ, J.: Výchova a výcvik ohaře. Praha, 1981

116. KYSEL, M. a kol.: Stroje a zařízení v lesnictví. Praha, 1988

117. KYZLÍK, L. - MICHÁLEK, J.: Lesnická botanika. Praha, 1963

118. LANDA, A. - PROCHÁZKA, S.: Pěstování lesů. Praha, 1960

119. LANDA, A. - PROCHÁZKA, S.: Pěstování lesů. Praha, 1963

120. LAŠTŮVKA, Z. – KREJČOVÁ, P.: Ekologie. Brno, 2000

121. LEAKEY, R. E.: Darwinův původ druhů v ilustracích. Praha, 1989

122. LOCHMAN, J. a kol.: Posuzování věku živé a ulovené zvěře užitkové. Praha, 1978

123. LOCHMAN, J.: Jelení zvěř. Praha, 1985

124. LOSOS, B. a kol.: Ekologie živočichů. Praha, 1985

125. LYSÝ, F.: Lesní těžba. Praha, 1963

126. MACH, J. - BALCAR, Z.: Nauka o lese. Benešov, 1996

127. MACHÁČKOVÁ, J. a kol.: Pozorujeme přírodu. Praha, 1982

128. MAREŠ, K.: 100 let školní budovy v Horním Ročově. Ročov, 1996

129. MAREŠ, K.: Poutní místo Dolní Ročov. Praha, 1998

130. MARTINOVSKÝ, J. - POZDĚNA, M.: Klíč k určování stromů a keřů. Praha, 1987

131. MARTON, O. - DRS, F.: Chemie pro I. ročník středních zemědělských technických škol a středních lesnických technických škol. Praha, 1984

132. MAŘAN, B. a kol.: Pěstování borových porostů. Praha, 1952

133. MATĚJÍČEK, J. - SKOBLÍK, J.: Oceňování lesa. I. všeobecný úvod do problematiky. Praha, 1993

134. MATERNA, J. - MEJSTŘÍK, V.: Zemědělství a lesní hospodářství v oblastech se znečištěným ovzduším. Praha, 1987

135. MATUŠKA, V. - TREFNÝ, Z.: Matematika v otázkách a heslech. Praha, 1968

136. MATYÁŠ, K. a kol.: Lesní těžba. I. díl. Praha, 1960

137. MATYÁŠ, K.: Lesní dopravní sítě. Podklady pro plánování. Praha, 1957

138. MAZÁK, V. - BURIAN, Z.: Pravěký člověk. Praha, 1992

139. MAZÁK, V.: Kytovci. Praha, 1988

140. MEDENBACH, O. - SUSSIECKOVÁ-FORNEFELDOVÁ, C.: Minerály. Praha, 1995

141. MENTLÍK, V. a kol: Jehličnany v zahradě a alpínu. Praha, 1986

142. MERGL, J. a kol.: Lesnická botanika. Praha, 1984

143. MEYNHARDT, H.: Mezi divočáky. Praha, 1983

144. MEZERA, A. - HÍSEK, K.: Naše stromy a keře. Praha, 1989

145. MEZERA, A.: Rostliny našich lesů. Praha, 1952

146. MIHÁLIK, J. - REISER, F.: Naše ryby. Praha, 1988

147. MICHÁLEK, J. a kol.: Nauka o lesním prostředí. Praha, 1968

148. MICHÁLEK, J. a kol.: Nauka o lesním prostředí. Praha, 1979

149. MICHALOVÁ, C. a kol.: Filosofie a přírodní vědy. Praha, 1961

150. MIKULA, A.: Hovory o zvěři. Praha, 1957

151. MOHL, A.: Chmelařství. Díl I. Dějiny chmelařství. Praha, 1906

152. MOLDAN, B. a kol.: Životní prostředí České republiky. Vývoj a stav do konce roku 1989. Praha, 1990

153. MOLDAN, B.: Příroda a civilizace - životní prostředí a rozvoj lidské civilizace. Praha, 1997

154. MOROZOV, V.: Jak se dorozumívají zvířata. Praha, 1987

155. MOTTL, S. a kol.: Myslivecká příručka. Praha, 1964

156. MOTTL, S. a kol.: Myslivecká příručka. Praha, 1970

157. MRÁČEK, Z. - PAŘEZ, J.: Pěstování smrku. Praha, 1986

158. MRÁČEK, Z.: Les. Praha, 1959

159. MRÁČEK, Z.: Pěstování buku. Praha, 1989

160. MRÁZ, K. - SAMEK, V.: Lesní rostliny. Praha, 1966

161. MŰNKER, B.: Plané rostliny střední Evropy. Praha, 1998

162. MUNZAR, J. a kol.: Malý průvodce meteorologií. Praha, 1989

163. NEČÁSEK, J. - CETL. I.: Obecná genetika. Praha, 1984

164. NĚMEC, J. a kol.: Technická příručka lesnická. Praha, 1959

165. NEŠPOR, K.: Bezpečnost silničního provozu a návykové látky z hlediska autoškol. Praha, 1997

166. NEUMAN, H. - VOJTĚCHOVSKÝ, J.: Lesnická taxace. Praha, 1972

167. NEUMANN, J. a kol.: Nové směry v pěstování lesů. Praha, 1986

168. NOUZOVÁ, J.: Výkonové normy v lesním hospodářství. Vimperk, 1995

169. NOVÁK, R.: Zoologické a myslivecké preparace. Hranice, 1993

170. ONDREJKA, K. a kol.: Rekordy Země. 1 - neživá příroda. Bratislava, 1992

171. OSVALD, K.: Analytická studie žateckého chmele. Praha, 1929

172. OUTRATA, J.: Technologie ručního zpracování kovů. Praha, 1982

173. PAŘÍZEK, V.: Učitel a jeho povolání. Praha, 1988

174. PAULIŠTA, V.: Lovy, lovci, zvířata. Brno, 1989

175. PAULIŠTA, V: Za zvěří kolem světa. Praha, 1985

176. PÁV, J. a kol.: Choroby lovné zvěře. Praha, 1981

177. PAVLÍK, P. - BOUCHNER, M.: Lesními pěšinami. Praha, 1987

178. PAVLŮ, K.: Zlatá kniha hospodáře. I - Praktický hospodář. Praha, 1924

179. PAZDERKA, F. a kol.: Chemie pro střední zemědělské a lesnické technické školy. Praha, 1979

180. PECINA, P. - ČEPICKÁ, A.: Kapesní atlas chráněných a ohrožených živočichů. 3. díl. Praha, 1990

181. PECINA, P. - ČEPICKÁ, A.: Kapesní atlas chráněných a ohrožených živočichů. 2. díl. Praha, 1987

182. PECINA, P. - ČEPICKÁ, A: Kapesní atlas chráněných a ohrožených živočichů. 1. díl. Praha, 1983

183. PEČOVÁ, D.: Organická chemie. Olomouc, 1998

184. PECHAROVÁ, E. - HEJNÝ, S.: Botanika I - obecná část. české Budějovice, 1993

185. PELÍŠEK, J.: Atlas hlavních půdních typů ČSSR. Praha, 1961

186. PELÍŠEK, J.: Lesnické půdoznalství. Praha, 1957

187. PELLANT, Ch. - PELLANTOVÁ, H.: Horniny a minerály. Martin, 1994

188. PĚNČÍK, J. a kol.: Zalesňování kalamitních holin. Praha, 1958

189. PEŠIČKA, J.: Práce s kosou a srpem. Praha, 1993

190. PETRÁNEK, J.: Příručka pro radiotelefonní zkoušky pozemních radiooperatérů. Praha, 1987

191. PETŘÍČEK, V. - ČEŘOVSKÝ, J.: Rukověť ochránce přírody. 2. Praha, 1986

192. PETŘÍČEK, V. a kol.: Mechanizační prostředky v lesnictví. Praha, 1984

193. PILÁT, A. - UŠÁK, O.: Kapesní atlas hub. Praha, 1968

194. PILÁT, A. - UŠÁK, O.: Kapesní atlas rostlin. Praha, 1968

195. PLÍVA, K. - ŽLÁBEK, I.: Provozní systémy v lesním plánování. Praha, 1989

196. PLÍVA, K. - ŽLÁBEK, I.: Přírodní lesní oblasti ČSR. Praha, 1986

197. PLÍVA, K. a kol.: Funkčně integrované lesní hospodářství. 3 - Modely hospodářských opatření. Brandýs nad Labem, 1991

198. PLÍVA, K.: Funkčně integrované lesní hospodářství. 1 - Přírodní podmínky v lesním plánování. Brandýs nad Labem, 1991

199. PLÍVA, K.: Funkčně integrované lesní hospodářství. 2 - Funkce lesa v lesním plánování. Brandýs nad Labem, 1991

200. POKORNÝ, V.: Atlas brouků. Praha - Litomyšl, 2002

201. POLÁČEK, P.: Ministerská konference o ochraně lesů v Evropě. Helsinky - červen 1993. Sborník přijatých dokumentů. Praha, 1993

202. POLANSKÝ, B. a kol.: Pěstění lesů. II. Praha, 1955

203. POLANSKÝ, B. a kol.: Pěstění lesů. III. Praha, 1956

204. POLENO, Z.: Lesy a lesní hospodářství ve světě - I. Praha, 1990

205. POLENO, Z.: Lesy a lesní hospodářství ve světě. II. díl. Praha, 1990

206. POLENO, Z.: Příručka pro majitele lesa. Praha, 1992

207. POLÍVKA, F.: Klíč k určování rostlin v naší květeně nejčastěji se vyskytujících. Olomouc, 1934

208. PROCHÁZKA, I. - ŠRUT, G. - ZLOCH, S.: Profesní příprava lesních dělníků. Praha, 1975

209. PROCHÁZKA, I. - ŠRUT, G.: Les a práce v něm. Praha, 1980

210. PRŮŠA, E.: Pěstování lesů na typologických základech. Kostelec nad Černými lesy, 2001

211. PRŮŠA, E.: Přirozené lesy České republiky. Praha, 1990

212. PŘÍHODA, A.: Příroda a člověk. Praha, 1981

213. RABŠTEINEK, O. - PORUBA, M.: Budoucím myslivcům a ochráncům přírody. Praha, 1982

214. RABŠTEINEK, O.: Příprava půdy. Praha, 1961

215. RADA, O.: Výroba palivového dříví a topení dřevem. Praha, 1993

216. RADVAN, J.: Technologie soustřeďování dříví koňmi. Praha, 1995

217. RAKUŠAN, C. a kol.: Základy myslivosti. Praha, 1979

218. RAUP, D. M.: O zániku druhů. Praha, 1995

219. REICHHOLF, J.: Savci. Praha, 1996

220. REICHHOLF, J.: Žít a přežít v přírodě. Praha, 1999

221. REITSCHMIEDOVÁ, A. - KOMANEC, O. a kol.: Obce, životní prostředí a veřejnost. Praha, 1996

222. REJMAN, L.: Kapesní slovník cizích slov. Praha, 1971

223. REJMERS, N. F.: Abeceda přírody - biosféra. Praha, 1985

224. ROSYPAL, S. a kol.: Přehled biologie. Praha, 1987

225. RYCHNOVSKÝ, R.: Obyčejné diferenciální rovnice a jejich řešení. Praha, 1963

226. SACKETT, E. - BERRETT, N. S. - JONES, H. K.: Ilustrovaný atlas světa. Praha, 2000

227. SAUER, F.: Ptáci lesů, luk a polí. Praha, 1995

228. SAUER, F.: Vodní práci. Praha, 1996

229. SEDLÁČEK, K. a kol.: Červená kniha ohrožených a vzácných druhů rostlin a živočichů ČSSR. 1 - Ptáci. Praha, 1988

230. SEGAL, J.: Je život záhadou? Praha, 1981

231. SEMIZOROVÁ, I. - ŠVARC, J.: Zajíc. Praha, 1987

232. SCHMIDT-NIELSEN, K.: Razměry životnych: počemu oni tak važny? Moskva, 1987

233. SKALA, L.: Technický rozvoj v pěstební činnosti lesního hospodářství. Sborník ČSAZ č. 86. Praha, 1985

234. SKÁLA, V. - STEJSKAL, V.: Mechanika pro SPŠ nestrojnické. Praha, 1981

235. SKATULA, L.: Hrazení bystřin a strží. Praha, 1960

236. SKUHRAVÝ, V.: Chraňme jihočeské lesy. Praha, 1995

237. SLÁDEČEK, F.: Rozmnožování a vývoj živočichů. Praha, 1986

238. SLANÝ, J.: Koroptev a orebice jako lovní ptáci. Brno, 1947

239. SLODIČÁK, M.: Výchova lesních porostů pod vlivem průmyslových imisí. Praha, 1996

240. STARÝ, B. a kol.: Užitečný hmyz v ochraně lesa. Praha, 1987

241. STEJSKAL, J. - PELÍŠEK, J.: Lesnická geologie. Praha, 1956

242. SUCHÁNEK, Z. a kol.: Provozní spolehlivost strojů. Praha, 1990

243. SVATOŠ, I.: Liška obecná - biologie a lov. České Budějovice, 1985

244. SVOBODA, P.: Život lesa. Praha, 1952

245. SVOBODA, S. - ZÁBRANSKÝ, Z.: Lesní stavby. Praha, 1962

246. ŠILAR, J.: Ochranná služba v lesích. Praha, 1984

247. ŠIMEK, J.: Přirozená obnova smrku. Praha, 1993

248. ŠINDELÁŘ, J.: Rámcové projekty k realizaci opatření k záchraně a reprodukci genofondu lesních dřevin. Jíloviště-Strnady, 1989

249. ŠINDELÁŘ, J.: Zajištění podílu listnatých dřevin v druhové skladbě lesů v České republice. Praha, 1996

250. ŠKAPA, M. a kol.: Lesní těžba. Praha, 1987

251. ŠMÍD, M.: Průvodce odbornými názvy rostlin. Praha, 2002

252. ŠRÁMEK, F.: O lovech a myslivcích. Praha, 1980

253. ŠŤASTNÝ, K. - BEJČEK, V.: Bird Census and Atlas Studies. Sborník. Praha, 1989

254. ŠŤASTNÝ, K. - RANDÍK, A. - HUDEC, K.: Atlas hnízdního rozšíření ptáků v ČSSR 1973/77. Praha, 1987

255. ŠTĚPÁNEK, O.: Kapesní atlas ryb, obojživelníků a plazů. Praha, 1987

256. ŠTÉR, A.: Meliorace. Praha, 1961

257. ŠTĚRBA, O.: Pramen života. Praha, 1986

258. ŠTOCHL, S.: Lovcem živé krásy. Praha, 1989

259. ŠTURSA, J.: Květy Krkonoš. Vrchlabí, 1999

260. ŠULC, M. a kol.: Příručka pro strojníky lesních traktorů. 1. díl - všeobecná část. Praha, 1981

261. ŠULC, M. a kol.: Příručka pro strojníky lesních traktorů. 2. díl - speciální část. Praha, 1984

262. ŠVARC, J. a kol.: Ochrana proti škodám působeným zvěří. Praha, 1981

263. ŠVESTKA, M. - HOCHMUT, R. - JANČAŘÍK, V.: Nové metody v ochraně lesa. Praha, 1990

264. ŠVESTKA, M. - HOCHMUT, R. - JANČAŘÍK, V.: Praktické metody v ochraně lesa. Praha, 1996

265. TĚŠITEL, J. J.: Botanická jména rostlinná - jejich původ a vysvětlení. Pardubice, 1924

266. TICHÝ, H. - HOUDA, J.: Lenešický rybník. Ornitologicko-ochranářská studie. Louny, 1988

267. ŤULPÍK, P. a kol.: Základní podmínky a činitelé lesní výroby. Hranice, 1992

268. ÚRADNÍČEK, L. - MADĚRA, P. a kol.: Dřeviny České republiky. Písek, 2001

269. VACEK, J.: Fyzika. Přehled učiva základní školy. Praha, 1978

270. VACEK, S. - LOKVENC, T. - SOUČEK, J.: Podsadby lesních porostů. Praha, 1995

271. VACEK, S. - LOKVENC, T. - SOUČEK, J.: Přirozená obnova lesních porostů. Praha, 1995

272. VÁCLAV, E.: V zeleném království pěti kontinentů. Praha, 1989

273. VÁCLAVÍK, V. a kol.: Řízení motorových vozidel pro střední školy. Praha, 1989

274. VÁGNER, J.: Afrika - ráj a peklo zvířat. Praha, 1978

275. VÁGNER, J.: Afrika - život a smrt zvířat. Praha, 1979

276. VÁGNER, J.: Mzuri Africa. Hradec Králové, 1975

277. VACH, M.: Srnčí zvěř. Uhlířské Janovice, 1994

278. van ELZAKKER, B.: České zemědělství na křižovatce - obnova venkova. Praha, 1994

279. VESELOVSKÝ, Z. - VOLF, J. - FELIX, J.: Všední den v pražské ZOO. Praha, 1990

280. VESELOVSKÝ, Z.: Člověk a zvíře. Praha, 2000

281. VESELOVSKÝ, Z.: Etologie: biologie chování zvířat. Praha, 2005

282. VESELOVSKÝ, Z.: Hlasy džungle. Praha, 1976

283. VESELOVSKÝ, Z.: Chováme se jako zvířata? Praha, 1992

284. VESELOVSKÝ, Z.: K pramenům Orinoka. Praha, 1988

285. VESELOVSKÝ, Z.: Myslivec hospodaří na vodě. Praha, 1954

286. VESELOVSKÝ, Z.: Ptáci a voda. Praha, 1987

287. VESELOVSKÝ, Z.: Tučňáci. Praha, 1984

288. VESELOVSKÝ, Z.: Výlet do třetihor. Praha, 1986

289. VESELOVSKÝ, Z.: Vždyť jsou to jen zvířata. Praha, 1974

290. VICENA, I.: Doprava dřeva. Praha, 1961

291. VINCENT, G.: Lesní semenářství. Praha, 1965

292. VOLF, J.: Koně, osli a zebry. Praha, 1980

293. VOLF, J.: Tuři. Praha, 1987

294. VORONCOV, A. I. - ČERVINKOVÁ, H.: Škůdci dřeva. Praha, 1986

295. WOLF, R.: Československá myslivost. Praha, 1983

296. ZÁBORSKÝ, B.: Ssavci. Praha, kolem roku 1910?

297. ZAHRADNÍK, J. - HOBERLANDTOVÁ, J.: Náš hmyz. Praha, 1987

298. ZAHRADNÍK, P. - LIŠKA, J. - ŽĎÁREK, J.: Feromony hmyzu v ochraně lesa. Praha, 1993

299. ZAVADIL, Z.: Řízkování smrku. Jíloviště-Strnady, 1982

300. ZAVADIL, Z.: Semenné plantáže lesních dřevin. Praha, 1982

301. ZIMA, F. - ZÁZVORKA, V.: Chmelařství. Praha, 1938

302. ZIMA, J. a kol.: Biologie lovné zvěře. Brno, 1989

303. ŽABA, R.: Manipulace dřeva. Praha, 1961

304. ŽALMAN, J.: Základy myslivosti. II. díl. Brno, 1945

 

 

 

Aktualizováno 12.7.2005

[hlavní stránka]