Lesní dřeviny

Obrázky na tabulích jednotlivých dřevin pocházejí z různých zdrojů. Texty k dřevinám jsou z literatury, jejíž seznam je ve spodní části stránky. Přehled literatury je i doporučením pro ty, kteří se chtějí o dřevinách dovědět více zajímavého.

Na stránce se dosud pilně pracuje

Smrk ztepilý (Picea abies)

Borovice lesní (Pinus sylvestris)

Modřín opadavý (Larix decidua)

Jedle bělokorá (Abies alba)

Borovice černá (Pinus nigra)

Borovice kleč (Pinus mugo)

Tis červený (Taxus baccata)