Ekologie:

Úvod, co je EKOLOGIE:

Ekologické faktory - zdroje a podmínky existence:

Ekologická nika Ekologické faktory - světlo
   
Ekologické faktory - teplota Allenovo pravidlo

 

Vlhkost:


Ostatní abiotické faktory:

Antropogenní faktory:

Introdukce a repatriace:

Další charakteristiky populací

Migralita:

Vztahy mezi populacemi:

Potravní vztahy:

Biocenóza:

Sukcese (formát .pdf)

Ekosystém:

Koloběhy látek (vody, uhlíku, dusíku, fosforu):

Důležité ekosystémy a struktura jejich společenstev:

 

Biomy:

 

 

 

Prezentace k výuce ke stažení:
 

1. Co je ekologie 6. Introdukce a repatriace 11. Ekosystém
2. Ekologické faktory 7. Migralita 12. Cykly živin a vody
3. Vlhkost 8. Vztahy mezi populacemi 13. Důležité ekosystémy
4. Ostatní abiotické faktory 9. Potravní vztahy v ekosystémech 14. Biomy
5. Antropogenní faktory 10. Biocenóza  

Témata ústní maturitní zkoušky:
(ke stažení, formát .pdf)

Maturitní otázky - ústní zkouška

Vypracované otázky k ústní maturitní zkoušce:
(ke stažení, formát .pdf)

Otázka 1 Otázka 2 Otázka 3 Otázka 4 Otázka 5
Otázka 6 Otázka 7 Otázka 8 Otázka 9 Otázka 10
Otázka 11 Otázka 12 Otázka 13 Otázka 14 Otázka 15
Otázka 16 Otázka 17 Otázka 18 Otázka 19 Otázka 20
Otázka 21 Otázka 22 Otázka 23 Otázka 24 Otázka 25

 

No, a když si už opravdu nevím rady, pošlu e-mail svému učiteli ...

 

© Michal Duda, 2007 - 2008 24.10.2009 18:59:28

 

 

NAVRCHOLU