Smrkové porosty jako indikátor znečištění průmyslovými exhalacemi

Na této stránce nabízím ke stažení soubory, tvořící práci na téma "Smrkové porosty jako indikátor znečištění průmyslovými exhalacemi". Všechny soubory jsou ve formátu pdf.

Jedná se o doslovný - nezměněný přepis původního rukopisu z roku 1988. Znamená to tedy i se všemi chybami a nedostatky.

Obrázky, které byly v práci použity, budou teprve skenovány a potom rovněž zveřejněny.

Obsah: Titulní stránky 24 kB
  Úvod 31 kB
  Metodika práce 37 kB
  Vlastní výsledky práce 37 kB
  Diskuse a závěr 24 kB
  Použitá literatura 21 kB

Michal Duda, 2005

 

NAVRCHOLU.cz